anninhhaiphong.net - Hội nghị Trung ương 6: Tin tức Hội nghị Trung ương 6 mới nhất - Tuổi Trẻ Online
Chủ đề:

Hội nghị Trung ương 6

Đơn vị sự nghiệp: đa số vẫn 'ăn bám' ngân sách

Đơn vị sự nghiệp: đa số vẫn 'ăn bám' ngân sách

TTO - Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nói đơn vị sự nghiệp công lập nào hoạt động không hiệu quả thì giải thể, đơn vị hoạt động hiệu quả có thể chuyển thành công ty cổ phần.

12:47

Kết thúc hoạt động 3 ban chỉ đạo 3 "Tây"

TTO - Hội nghị Trung ương 6 bế mạc hôm nay 11-10, đề cập đến việc kết thúc hoạt động của các Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ.

05:34

Bổ sung ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng vào Ban Bí thư

TTO - Với việc bầu bổ sung hai ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng, số lượng Ban Bí thư hiện được nâng từ 10 lên thành 12 người.

10:37

Hội nghị trung ương 6: Mở đường cho cải cách sâu rộng hơn

TTO - Vấn đề kiên quyết tinh gọn bộ máy mà Hội nghị trung ương 6 đặt ra cần được hiểu như một cải cách chính trị then chốt, mở đường cho cải cách khác sâu rộng hơn.

02:48

Muốn tinh giản, Nhà nước phải mạnh dạn buông bỏ

TTO - Cải cách bộ máy, tinh giản biên chế cần thực chất, gắn với hiệu quả công việc. Không những xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, mà Nhà nước cần mạnh dạn buông, bỏ những quyền lợi, lợi ích - ý kiến của ông Lê Như Tiến.

11:07

Bức tranh biên chế bộ máy của hệ thống chính trị

TTO - Cùng nhìn lại thực tiễn "biên chế ngày càng phình to" mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu trong phát biểu khai mạc Hội nghị trung ương 6 ngày 4-10, từ đó dẫn đến yêu cầu bức thiết tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

09:06

Cải cách tốt bộ máy, tiết kiệm hàng ngàn tỉ đồng/năm

TTO - Đó là khẳng định của PGS.TS Lê Quốc Lý (phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên vụ trưởng Vụ Tài chính - tiền tệ Bộ Kế hoạch - đầu tư) khi trao đổi với Tuổi Trẻ.

01:35

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Bộ máy hệ thống chính trị còn cồng kềnh'

TTO - Trung ương nhận định tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức còn chồng chéo; cơ cấu bên trong chưa hợp lý.

11:27

Sức khỏe, dân số là chủ đề quan trọng của Hội nghị Trung ương 6

TTO - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở, nhấn mạnh một số vấn đề để Trung ương quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét, quyết định, trong đó có những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân.

HÃY LIKE ĐỂ ỦNG HỘ CHÚNG TÔI!