anninhhaiphong.net - 'Ít em mong vào sư phạm, ai sẽ thay thầy lúc mấy mươi?' - Tuổi Trẻ Online

'Ít em mong vào sư phạm, ai sẽ thay thầy lúc mấy mươi?'

12/10/2017 09:16 GMT+7

TTO - "Người lười lao động chắc chắn không làm việc gì thành công"; "Hãy trung thực đừng dối trá, hãy vị tha đừng vị kỷ"... Dù về cõi vĩnh hằng, những dặn dò rút ruột của PGS-TS Văn Như Cương sẽ mãi trong lòng nhiều thế hệ học trò.

Ít em mong vào sư phạm, ai sẽ thay thầy lúc mấy mươi? - Ảnh 1.

Ít em mong vào sư phạm, ai sẽ thay thầy lúc mấy mươi? - Ảnh 2.

Ít em mong vào sư phạm, ai sẽ thay thầy lúc mấy mươi? - Ảnh 3.

Ít em mong vào sư phạm, ai sẽ thay thầy lúc mấy mươi? - Ảnh 4.

Ít em mong vào sư phạm, ai sẽ thay thầy lúc mấy mươi? - Ảnh 5.

Ít em mong vào sư phạm, ai sẽ thay thầy lúc mấy mươi? - Ảnh 6.

Ít em mong vào sư phạm, ai sẽ thay thầy lúc mấy mươi? - Ảnh 7.

Ít em mong vào sư phạm, ai sẽ thay thầy lúc mấy mươi? - Ảnh 8.

Ít em mong vào sư phạm, ai sẽ thay thầy lúc mấy mươi? - Ảnh 9.

Ít em mong vào sư phạm, ai sẽ thay thầy lúc mấy mươi? - Ảnh 10.

VĨNH HÀ - NAM TRẦN
HÃY LIKE ĐỂ ỦNG HỘ CHÚNG TÔI!