anninhhaiphong.net - An Kỳ: Khiển trách Bí thư Huyện ủy An Dương vì việc 'cả nhà làm quan'

An Kỳ: Khiển trách Bí thư Huyện ủy An Dương vì việc 'cả nhà làm quan'
HÃY LIKE ĐỂ ỦNG HỘ CHÚNG TÔI!