anninhhaiphong.net - Áp thấp nhiệt đới: Bão Sanba suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Áp thấp nhiệt đới: Bão Sanba suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
HÃY LIKE ĐỂ ỦNG HỘ CHÚNG TÔI!