anninhhaiphong.net - Dịch cúm: Xuất hiện 'cơn sốt' thuốc tamiflu trị cúm mùa, có người phải mua 5 triệu đồng/ vỉ

Dịch cúm: Xuất hiện 'cơn sốt' thuốc tamiflu trị cúm mùa, có người phải mua 5 triệu đồng/ vỉ
HÃY LIKE ĐỂ ỦNG HỘ CHÚNG TÔI!