anninhhaiphong.net - ghi bàn vào lưới Việt Nam: Quang Hải: ‘Cho làm lại, có khi tôi chẳng thể ghi được bàn vào lưới U.23 Úc’

ghi bàn vào lưới Việt Nam: Quang Hải: ‘Cho làm lại, có khi tôi chẳng thể ghi được bàn vào lưới U.23 Úc’
HÃY LIKE ĐỂ ỦNG HỘ CHÚNG TÔI!