anninhhaiphong.net - hoa đào: Người mua hoa lý giải việc phải chờ đến ngày 29, 30 Tết: 'Cũng vì nhiều người bán hét giá cao quá!'

hoa đào: Người mua hoa lý giải việc phải chờ đến ngày 29, 30 Tết: 'Cũng vì nhiều người bán hét giá cao quá!'
HÃY LIKE ĐỂ ỦNG HỘ CHÚNG TÔI!