anninhhaiphong.net - metro Sài Gòn: Video: 3 tháng tháo lắp robot khổng lồ để khoan hầm metro thứ 2 Sài Gòn

metro Sài Gòn: Video: 3 tháng tháo lắp robot khổng lồ để khoan hầm metro thứ 2 Sài Gòn
HÃY LIKE ĐỂ ỦNG HỘ CHÚNG TÔI!