anninhhaiphong.net - Ông Phạm Công Danh: Ông Trầm Bê xin hình phạt thấp, hứa 'không chống án'

Ông Phạm Công Danh: Ông Trầm Bê xin hình phạt thấp, hứa 'không chống án'
HÃY LIKE ĐỂ ỦNG HỘ CHÚNG TÔI!