anninhhaiphong.net - Spectre: Intel lúng túng khuyên người dùng ngừng cập nhật bản vá lỗi Spectre và Meltdown do nhiều thiết bị tự khởi động lại

Spectre: Intel lúng túng khuyên người dùng ngừng cập nhật bản vá lỗi Spectre và Meltdown do nhiều thiết bị tự khởi động lại
HÃY LIKE ĐỂ ỦNG HỘ CHÚNG TÔI!