anninhhaiphong.net - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới viếng cố TT Phan Văn Khải

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới viếng cố TT Phan Văn Khải
HÃY LIKE ĐỂ ỦNG HỘ CHÚNG TÔI!