anninhhaiphong.net - Tù chung thân: Đề nghị chung thân Hà Văn Thắm, tử hình Nguyễn Xuân Sơn

Tù chung thân: Đề nghị chung thân Hà Văn Thắm, tử hình Nguyễn Xuân Sơn
HÃY LIKE ĐỂ ỦNG HỘ CHÚNG TÔI!