anninhhaiphong.net - yêu cầu Trump xin lỗi: Triều Tiên yêu cầu Mỹ xin lỗi vì thiếu cụm từ 'CHDCND'

yêu cầu Trump xin lỗi: Triều Tiên yêu cầu Mỹ xin lỗi vì thiếu cụm từ 'CHDCND'
HÃY LIKE ĐỂ ỦNG HỘ CHÚNG TÔI!